yumurta çatladıktan kaç gün sonra adet olunur,yumurta çatladıktan kaç gün sonra adet olunur >

DÜZENLİ ADET GÖRME Google

Üreme çağında olan bir kadında ortalama 28 günde bir tekrar eden sürece adet döngüsü adı verilir.

Powered by Yahoo! Answers