türk tabipler birliği fiyat listesi 2012 tahlil,türk tabipler birliği fiyat listesi 2012 tahlil >

TTB 1 Ocak-31 Aralık 2012 Katsayı Listesi Google

Türk Tabipleri Birliği Tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasından uygulanacak olan “Katsayı Listesi ” yayınlandı.
şifa hastanesi, özel şifa, sağlık, bilgi, hastalık, tedavi

Powered by Yahoo! Answers