sgk ile anlaşmalı mr çekilen yerler,sgk ile anlaşmalı mr çekilen yerler >

Özel Yozgat Şifa Hastanesi Tanı ve Tedavi Üniteleri Google

Tanı Üniteleri
DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ LABORATUVARI
EEG (Elektro-ensefalografi)
EFORLU EKG
ELEKTROKARDİYOGRAM
EMG
GASTROSKOPİ
GÖZ ÜNİTESİ TANI
HİSTEROSKOPİ
KARDİYOLOJİK CHECK-UP
KEMİK DANSİTOMETRE
KOLONOSKOPİ
KOLPOSKOPİ
LABORATUVAR
MAMOGRAFİ
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) (MR)
N onS t r e sT e s t (NST)
ODYOMETRİ
Otoakustikemisyon(OAE)
REKTOSİGMOİDOSKOPİ
RİTİM HOLTER
SİSTOSKOPİ
TANSİYON HOLTER
TYMPANOMETRİ
ULTRASONOGRAFİ
ÜRODİNAMİ
EMAR(MR)
RONTGEN SKOPİ
TOMOGRAFİ
ULTRASONOGRAFİ / RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Powered by Yahoo! Answers