Neurofeedback,Neurofeedback >

Beynin elektriksel düzensizliklerine çözüm Google

Beynin elektriksel düzensizlikleri ve psikiyatri hastalıkların teşhisindeki QEEG ve tedavisinde yeni umut Neurofeedback yöntemi.
şifa hastanesi, özel şifa, sağlık, bilgi, hastalık, tedavi

Powered by Yahoo! Answers