izmir şifa hastanesi gaziemir,izmir şifa hastanesi gaziemir >

İzmir Özel Hastane : Özel Gazikent Tıp Merkezi Google

İZMİR ŞİFA HASTANESİ – Üniteler Google

 Şifa Kalp Merkezi 
  Kardiyoloji 
  Kardiyovasküler Cerrahi 
  Kalp ve Ritim Bozuklukları Tanı ve Tedavi Ünitesi 
   Şifa Görüntüleme Merkezi 
  Dual Source CT 
  Manyetik Rezonans 
  Nükleer Tıp Merkezi 
  Tüm Vücut Anjiografisi (DSA) 
  Mammografi 
  Kemik Dansitometri 
  Ultrasonografi- Renkli Doppler 
  Dijital ve Konvansiyonel Röntgen 
   Dahili Bölümler 
  Dahiliye 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Gastroenteroloji 
  Göğüs Hastalıkları 
  Nefroloji 
  Dermatoloji 
  Nöroloji 
  Psikiyatri 
  Fizik Tedavi [...]

Powered by Yahoo! Answers