izmir şifa hastanesi doktor kadrosu,izmir şifa hastanesi doktor kadrosu >

BORNOVA ŞİFA HASTANESİ – Üniteler Google

  Şifa Kalp Merkezi 
  Kardiyoloji 
  Magnetik Navigation Koroner Anjiografi 
  Kardiyovasküler Cerrahi 
   Şifa Görüntüleme Merkezi 
  64 Slice Multislice CT 
  Manyetik Rezonans 
  PET / CT (Pozitron Emisyon Tomografi) 
  Mammografi 
  Üç Boyutlu Ultrasonografi 
  Ultrasonografi- Renkli Doppler 
  Dijital ve Konvansiyonel Röntgen 
   Dahili Bölümler 
  Dahiliye 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Gastroenteroloji 
  Dermatoloji 
  Nöroloji 
  Psikiyatri 
  Lazer Epilasyon 
   Cerrahi Bölümler 
  Genel Cerrahi 
  KBB 
  [...]

Powered by Yahoo! Answers