erzurum şifa hastanesi kadın doğum doktorları,erzurum şifa hastanesi kadın doğum doktorları >

ERZURUM ŞİFA HASTANESİ – Üniteler Google

  Şifa Kalp Merkezi 
  Kardiyoloji 
  Kardiyovasküler Cerrahi 
   Şifa Görüntüleme Merkezi 
  Multisilice CT (16 Kesit Veren) 
  Manyetik Rezonans 
  Nükleer Tıp Merkezi 
  Mammografi 
  Kemik Dansitometri 
  Ultrasonografi- Renkli Doppler 
  Dijital ve Konvansiyonel Röntgen 
  PET 
   Dahili Bölümler 
  Dahiliye 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Göğüs Hastalıkları 
  Psikiyatri 
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
  İntaniye (Enfeksiyon Hastalıkları) 
   Cerrahi Bölümler 
  Genel Cerrahi 
  [...]

Powered by Yahoo! Answers