BORNOVA ŞİFA HASTANESİ – Üniteler Google

  Şifa Kalp Merkezi 
   
  Magnetik Navigation Koroner Anjiografi 
  Kardiyovasküler Cerrahi 
   Şifa Görüntüleme Merkezi 
  64 Slice Multislice CT 
  Manyetik  
  PET / CT (Pozitron Emisyon
  Mammografi 
  Üç Boyutlu  
  - Renkli Doppler 
  ve Konvansiyonel Röntgen 
   Dahili Bölümler 
  Dahiliye 
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
  Gastroenteroloji 
   
  Nöroloji 
   
   
   Cerrahi Bölümler 
   
   
  Kadın Hastalıkları ve Doğum 
  ve Travmatoloji 
  Üroloji 
  Diş Hastalıkları 
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
  Göz Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Merkezi 
    
   
   
  Genetik 
   Genel Sağlık Kontrolü CHECK-UP 
  Check-UP Programları 
   Yoğun Bakım Üniteleri 
  Cerrahi Yoğun Bakım 
  Koroner Yoğun Bakım 
  Neonatal Yoğun Bakım 
  Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi 
  Dahili Yoğun Bakım Ünitesi 
   Üreme Sağlığı Merkezi 
  Ünitesi 
   Onkoloji Merkezi 
  Radyoterapi 
   
  Radyoaktif İyot Tedavi Ünitesi 
   Hemodiyaliz Merkezi 
   Acil Servis 
    
   Beslenme ve Diyet

Sizde Yorum Gönderin

Spam Protection by WP-SpamFree

Powered by Yahoo! Answers